Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Parallella uptime

parallella@parallella:~$ w
 16:02:24 up 174 days, 45 min,  2 users,  load average: 0.05, 0.03, 0.05
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1                      30Apr15 16729days  0.09s  0.04s -bash
parallel pts/0    192.168.1.26     16:02    0.00s  0.04s  0.01s wHappy to have my Parallella board up for almost half a year :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου